piráti v hlaviččce
 • 
Všechna cvičení
lišta hnědá
papoušek

Všechna cvičení

papoušek
lišta hnědá

Celkový počet cvičení na Školákově: 1194
-------------------------------------------------

Kromě možnosti dobrat se k požadovanému učivu přes předměty v menu si můžete vyhledat učivo k procvičování zadáním klíčových slov do formuláře níže (např. písemné násobení, vyjmenovaná slova).

Hledat na Školákově:

Český jazyk 1. třída

Zrakové vnímání

Zraková paměť

Sluchové vnímání

Hlásky a písmena A, E, I, O, U, Y

Hlásky a písmena B, C, Č, D, F, G, H, Ch

Hlásky a písmena J, K, L, M, N, P, R, Ř

Hlásky a písmena S, Š, T, V, Z, Ž

Budu dobře číst M, L, S, Š, P, T, K

Budu dobře číst JČeský jazyk 2. třída

Věta-slova-slabika

Abeceda

Význam slov

Samohlásky

Souhlásky

Hlásková stavba slov

Párové souhlásky

Písmeno Ě

Slovní druhy

Pravopisná cvičeníČeský jazyk 3. třída

Věta - souvětí

Párové souhlásky

Podstatná jména

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Slovesa

Slovní druhy

Stavba slova

Pravopisná cvičeníČeský jazyk 4. třída

Stavba slova

Pravopisná cvičení

Podstatná jména rodu středního

Podstatná jména rodu ženského

Podstatná jména rodu mužského

Koncovky podstatných jmen

Slovesa

Stavba věty

Shoda přísudku s podmětemČeský jazyk 5. třída

Pravopisná cvičení

Stavba slova

Zdvojené souhlásky

Předpony

Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Předložky

Přídavná jménaMatematika 1. třída

Množství a porovnávání

Třídění a řazení

Prostorová orientace

Počítáme do 3

Počítáme do 4

Počítáme do 5

Počítáme do 6

Počítáme do 7

Počítáme do 8

Počítáme do 9

Počítáme do 10

Číselná řada 0 - 20

Sčítání a odčítání do 20Matematika 2. třída

Číselná řada 0 - 100

Sčítání a odčítání do 100

Sčítání a odčítání do 100

Násobení a dělení 2

Násobení a dělení 3

Násobení a dělení 4

Násobení a dělení 5

Násobení a dělení 0 - 5

Sčítání a odčítání do 20

Matematické minutovkyMatematika 3. třída

Násobení a dělení 6

Násobení a dělení 7

Násobení a dělení 8

Násobení a dělení 9

Násobení a dělení 0 - 10

Čísla do 1 000

Pamětné sčítání a odčítání do 1000

Písemné sčítání a odčítání

Zaokrouhlování

Dělení se zbytkem

Násobení a dělení

Pamětné sčítání a odčítání do 1000

Matematické minutovky

Sčítání a odčítání 0 - 100

Písemné sčítání a odčítání do 100

 • V cukrárně - písemné sčítání bez přechodu přes základ 10 - příklady typu 32 + 4
 • Baletní představení - písemné sčítání - příklady typu 45 + 5
 • Pizzerie - písemné odčítání bez přechodu přes základ 10 - příklady typu 48 - 6
 • Na letišti - písemné sčítání s přechodem přes základ 10 - příklady typu 48 + 6
 • Golfové hřiště - písemné odčítání s přechodem přes základ 10 - příklady typu 71 - 9
 • Bonbónová zábava - písemné sčítání dvojciferných čísel - příklady typu 12 + 24
 • Malí zahradníci - písemné odčítání dvojciferných čísel - příklady typu 67 - 24
 • Rybářská výprava - písemné sčítání dvojciferných čísel - příklady typu 35 + 15
 • Motýlí svět - písemné odčítání dvojciferných čísel - příklady typu 90 - 26
 • Deštivý den - sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10 - příklady typu 37 + 15


Matematika 4. třída

Násobení a dělení

Numerace do 10 000

Zaokrouhlování

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000

 • Vyhlídkový let - příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000
 • Podzimní počítání - sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400
 • Nekonečné počítání - generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000
 • Hrátky v listí - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, příklady typu 1 600 + 900, 2 700 - 900
 • Růžová zahrada - sčítání s přechodem přes desítku, příklady typu 1 900 + 2 800
 • Čajový dýchánek - odčítání s přechodem přes desítku, příklady typu 9 100 - 7 300
 • Nekonečné počítání - generátor příkladů, procvičování příkladů na odčítání do 10 000

Písemné sčítání a odčítání do 10 000

Písemné násobení

Písemné dělení

Čísla nad 10 000

Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000

Písemné sčítání a odčítání nad 10 000

Římské číslice

Písemné násobení

Jednotky, délky, hmotnosti ...

Matematické minutovkyPrvouka 2. třída

Cesta do školy

Podzim v přírodě

Moje rodina

Zima v přírodě

Lidé a čas

Lidé a výrobky

Jaro v přírodě

ČlověkPrvouka 3. třída

Krajina v okolí domova

Neživá příroda

 • Voda - prezentace - význam vody pro život
 • Vzduch - prezentace - význam vzduchu, složení vzduchu

Savci

Ptáci

Ryby

ObojživelníciVlastivěda 4. třída

Pravěk

Pravěk Keltové

Příchod Slovanů

Sámova říše

Velkomoravská říše

První Přemyslovci

Vznik českého království

Český stát za Lucemburků

Naše vlast - Česká republika

Kraje a krajská městaAnglický jazyk 3. třída

Clothes

Jednotné a množné číslo

In the flat

At the park

Numbers

At the shop

Toys

At schoolAnglický jazyk 4. třída

Parts of the body

Weather

Time

Clothes

My family

Slovesa

Přivlastňovací zájmena

Numbers

 • Numbers - vyhledávání čísel 0 - 100 podle hlasové nahrávky
 • Numbers - procvičování slovíček 0 - 100
 • Hangman - hádání názvů číslovek 0 - 100

Food

Animals

In the town

Days of the week

MonthsAnglický jazyk 5. třída

PeopleTento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku