TOPlist

Sámův kmenový svaz


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Kočovný kmen ohrožující Slovany
Vznik Sámova kmenového svazu
Příchod Slovanů na naše území
Území, ze kterého Sámo pocházel
Původní povolání Sáma
Způsob vytvoření kmenového svazu
Titul Dagoberta I.
Důvod vzniku Sámova kmenového svazu
Osud kmenového svazu po smrti Sáma
Vládce kmenového svazu Slovanů
Místo, kde se lidé ukrývali před nepřáteli
Jméno významného soupeře Sáma
Místo, kde byl král Dagobert poražen
Avaři
623 n. l.
5. století n. l.
Francká říše
kupec
spojení kmenů
francký král
útoky Avarů
rozpad říše
Sámo
hradiště
Dagobert I.
Wogastisburg

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.