pozadi.gif

Uspořádejte čísla na rybkách od nejmenšího po největší. Klikejte myší postupně na rybky ve správném pořadí.