TOPlist

Vláda prvních Přemyslovců


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Vládnoucí rod kmene Čechů
Nejsilnější kmen na našem území
Začátek vzniku Českého státu
Kníže vládnoucí v té době na Velké Moravě
Sídlo vlády Bořivoje I.
První písemně doložený Přemyslovec
Manželka Bořivoje I.
Kníže vládnoucí po smrti Bořivoje I.
Víra šířená Bořivojem I. a Ludmilou
Náboženský obřad očištění vodou
Kníže vládnoucí po smrti Spytihněva
Manželka Vratislava I.
Jedna z předností knížete Václava
Církevní stavba založená knížetem Václavem
Církevní stavby budované za vlády Bořivoje I.
Prvorozený syn Vratislava I. a Drahomíry
Čin, kterým se zbavila Drahomíra Ludmily
Druhorozený syn Vratislava I. a Drahomíry
Sídlo Boleslava I.
Zavraždění knížete Václava
Ústupek Václava vůči německému králi
Čin Boleslava I., kterým si zajistil vládu
Příbuzenský vztah Ludmily k Václavovi
Příbuzenský vztah Václava k Ludmile
Příbuzenský vztah Ludmily k Drahomíře
Příbuzenský vztah Drahomíry k Ludmile
Příbuzenský vztah Václava k Boleslavovi I.
Příbuzenský vztah Václava k Drahomíře
Příbuzenský vztah Drahomíry k Boleslavi I.
Příbuzenský vztah Václava vůči Vratislavovi I.
Přemyslovci
kmen Čechů
10. století
Svatopluk
Pražský hrad
Bořivoj I.
Ludmila
Spytihněv
křesťanství
křest
Vratislav I.
Drahomíra
vzdělanost
chrám sv. Víta
kostely
Václav
vražda
Boleslav I.
Stará Boleslav
rok 935
poplatek za mír
bratrovražda
babička
vnuk
tchýně
snacha
bratr
syn
matka
otec

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.