TOPlist

Sloveso to be v přítomném čase

Ke slovesu být v různých osobách přiřaď správný anglický ekvivalent.
Po označení dvou kartiček si tyto kartičky vymění své pozice.