TOPlist

Starší doba kamenná


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Zdroj obživy v době kamenné
Název pro nejstarší období lidských dějin
Věda zabývající se dávnou minulostí
Opracovaný kámen
Přírodní obydlí pravěkých lovců
Skupina pravěkých lidí
Významný objev pravěku
První způsoby dorozumívání
Ten, kdo si opatřuje potravu lovem
Materiál k výrobě prvních zbraní a nástrojů
Materiál používaný k výrobě oděvů
Největší zvíře pravěku
Soška z pálené hlíny znázorňující ženu
Významné archeologické naleziště
Spisovatel, který psal o období pravěku
Nástroje k lovu z kamene, dřeva, parohů
Druh křemene, který se láme do ostrých hran
sběr a lov
pravěk
archeologie
pěstní klín
jeskyně
tlupa
oheň
posunky
lovec
kámen
kůže
mamut
venuše
Do. Věstonice
Eduard Štorch
zbraně
pazourek

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.