piráti v hlaviččce
 • 
Český jazyk 2. třída
lišta
nadpis obrazek

Český jazyk 2. třída

nadpis obrazek
lišta

Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení

Počet slov ve větě

Počet slabik ve slově

Řazení vět podle posloupnosti

Druhy vět

Učíme se abecedu

Počet slov podle abecedy

Slova protikladná

Slova nadřazená a podřazená

Rozdělení hlásek

Samohlásky

Samohlásky krátké a dlouhé

Psaní Ú - Ů

Tvrdé a měkké souhlásky

Psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách

Určování hláskové stavby slov

Párové souhlásky uvnitř a na konci slov

Skupiny dě, tě, ně

Skupiny bě, pě, vě, mě

Podstatná jména, slovesa

Určování slovních druhů

Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku