piráti v hlaviččce
 • 
Český jazyk 5. třída
lišta
nadpis obrazek

Český jazyk 5. třída

nadpis obrazek
lišta

Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení

Shodné souhlásky na rozhraní předpony a kořene nebo kořene a přípony

Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-

 

Předložky s, se, z, ze

Psaní skupin mě/mně

Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje

Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku