piráti v hlaviččce
 • 
Český jazyk 3. třída
lišta
nadpis obrazek

Český jazyk 3. třída

nadpis obrazek
lišta

Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení

Určování větných vzorců

Určování druhů vět

Párové souhlásky uvnitř slov

Mluvnické kategorie podstatných jmen

Určování slovních druhů

Stavba slova

Mluvnické kategorie sloves

Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku