piráti v hlaviččce
 •   • 
Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po B

nadpis obrazek
Reklama

Přesmyčky vyjmenovaných slov po B
procvičování znalosti vyjmenovaných slov
Scrabble - vyjmenovaná slova B
skládání vyjmenovaných slov
Rozlišování dvojic
procvičování psaní dvojic být x bít, dobýt x dobít, nabýt x nabít ....
Pravopisný trenažér - rozlišování dvojic
tvar slova a slova příbuzná k BÝT, BÍT

SEZNAMENÍ SE S VYJMENOVANÝMI SLOVY PO B

Učíme se vyjmenovaná slova po B
učíme se vyjmenovaná slova, význam vyjmenovaných slov, slova příbuzná

Význam vyjmenovaných slov po B
přiřazování významu vyjmenovaných slov
Řazení vyjmenovaných slov
učíme se řadu vyjmenovaných slov
Šibenice
hádání vyjmenovaných slov
Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná
přiřazování slov příbuzných k VS
Kat - šibenice
hádání slov příbuzných
Pravopisné chytáky
tvary slovesa BÝT x BÍT
Chytáky po B
význam a procvičování psaní dvojic být x bít, dobýt x dobít, nabýt x nabít ....
Známkované diktáty
doplňování y / i do slovních spojení
Diktáty
pravopisná cvičení
Pravopisný trenažér
doplňování y / i do slovních spojení
S detektivy na stopě
kvíz - význam přísloví, psaní i / y po B
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Vyjmenovaná slova
Žák:
- pamětně zvládá řadu vyjmenovaných slov
- rozumí významu vyjmenovaných slov, používá jejich znalost v   praktických cvičeních
- zvládá pravopis i/y po obojetných souhláskách ve slovech  vyjmenovaných a v jednoznačných případech slov příbuzných
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku