TOPlist
domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po B
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • bydliště
 • zabydlit
 • neobydlený
 • obývá chatu
 • obyvatelstvo
 • obyvatelé
 • bytovka
 • byteček
 • bytná
 • obilí
 • obinadlo
 • bitevní