TOPlist
domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po B
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎTE SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • bydlení
 • zabydlel
 • dobré bydlo
 • obývali
 • obyvatelstvo
 • obyvatel
 • bytová
 • nebytový
 • byteček
 • zabitý
 • přebírá
 • hbitý