piráti v hlaviččce
 •   • 
Věta - souvětí

Věta - souvětí

nadpis obrazek
Reklama

Větné vzorce
sestavování větných vzorců souvětí
Druhy vět
určování druhů vět
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Druhy vět
Žák:
- rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího
 
Věta a souvětí
Žák:
- rozliší věty a souvětí
- spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu vhodné spojovací  výrazy
- obmění spojovací prostředky podle potřeby svého projevu nebo  podle zadání učitele
- píše velké začátku písmeno ve větě a interpunkční znaménka  na konci věty
- moduluje melodii výpovědi podle svého záměru
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku