piráti v hlaviččce
 •   • 
Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

nadpis obrazek
Reklama

Prezentace vyjmenovaných slov
učíme se vyjmenovaná slova, význam vyjmenovaných slov, slova příbuzná
Řazení vyjmenovaných slov
učíme se řadu vyjmenovaných slov
Šibenice
hádání vyjmenovaných slov
Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná
přiřazování slov příbuzných k VS
Kat - šibenice
hádání slov příbuzných
Chytáky po L
význam a procvičování psaní dvojic mlýn x mlít, blýská se x blízká, lysá x lísá ....
Známkované diktáty
doplňování y / i do slovních spojení
Diktáty
pravopisná cvičení
S detektivy na stopě
kvíz - význam přísloví, psaní y / i po L
Pravopisný trenažér
doplňování y / i do slovních spojení
Význam vyjmenovaných slov
přiřazování významu vyjmenovaných slov
Přesmyčky vyjmenovaných slov po L
procvičování znalosti vyjmenovaných slov
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Vyjmenovaná slova
Žák:
- pamětně zvládá řadu vyjmenovaných slov
- rozumí významu vyjmenovaných slov, používá jejich znalost v   praktických cvičeních
- zvládá pravopis i/y po obojetných souhláskách ve slovech  vyjmenovaných a v jednoznačných případech slov příbuzných
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku