TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po L
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • slyšící
 • neslyšel
 • nedoslýchají
 • mlynář
 • mlýnice
 • mlýnský
 • blýskání
 • zablýsklo
 • blýskavice
 • mlít
 • blízká ves
 • liják