TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po L
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • vyslyšel
 • slyšitelnost
 • uslyšela
 • mlýnek
 • ve mlýně
 • mlynářská
 • blýská se
 • zablýskne
 • blýskání
 • hlídka
 • semlít
 • sklízet