piráti v hlaviččce
 •   • 
Stavba slova

Stavba slova

nadpis obrazek
Reklama

KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONA, KONCOVKA

Stavba slova
určování předpony, kořene, přípony ve slovech

Koncovka a přípona
rozlišování slov s koncovkou a příponou
Slova s předponami
doplňování vhodných předpon do slov

SLOVA PŘÍBUZNÁ

Slova příbuzná
vyhledávání vetřelce mezi slovy příbuznými

ODVOZOVÁNÍ SLOV PŘEDPONAMI A PŘÍPONAMI

Základová slova a slova odvozená
určování k daným slovům slova základová

Změny hlásek při odvozování slov
vyhledávání změn u slov základových a odvozených

Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony

Odvozená slova a podobně znějící souhlásky
doplňování chybějících hlásek
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku