TOPlist

Slova tvořená předponami a příponami

Rozhodni, zda jsou tvořena od základových slov pomocí předpony nebo přípony.