TOPlist

Stavba slova - přípona a koncovka

Mezi tvary jednoho slova (slova tvořená koncovkou) vyhledej slovo příbuzné
(slovo tvořené příponovou částí). Označ je kliknutím.