piráti v hlaviččce
 •   • 
Slovní druhy

Slovní druhy

nadpis obrazek
Reklama

PODSTATNÁ JMÉNA
třídění podstatných jmen
SLOVNÍ DRUHY V OBLACÍCH
procvičování určování slovních druhů
SLOVNÍ DRUHY
uspořádání názvů slovních druhů
PODSTATNÁ JMÉNA
třídění podstatných jmen
Názvy osob, zvířat a věcí
vyhledávání slov, která do dané skupiny nepatří
PODSTATNÁ JMÉNA
třídění slov, vyhledávání podstatných jmen
PODSTATNÁ JMÉNA VE VĚTÁCH
doplňování podstatných jmen do vět
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Slovní druhy
Žák:
- vyjmenuje slovní druhy
- pozná podstatná jména, slovesa a  předložky v textu
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku