piráti v hlaviččce
 •   • 
Slovní druhy

Slovní druhy

nadpis obrazek
Reklama

PODSTATNÁ JMÉNA
třídění podstatných jmen
SLOVNÍ DRUHY V OBLACÍCH
procvičování určování slovních druhů
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Slovní druhy
Žák:
- vyjmenuje slovní druhy
- pozná podstatná jména, slovesa a  předložky v textu
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku