TOPlist
domů.gif

Slovní druhy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-

8 - 9 - 10    

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • špaček
 • list
 • prázdniny
 • vítr
 • opravář
 • nalije
 • běžíme
 • kukala
 • volají
 • padá
 • kolem
 • proti
 • nad
 • před
 • v

1.
PODSTATNÁ JMÉNA

5.
SLOVESA

  7.
  PŘEDLOŽKY