TOPlist
domů.gif

Slovní druhy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-

8 - 9 - 10    

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • nízký
 • starý
 • usměvavá
 • rozbité
 • tančící
 • vysoko
 • hezky
 • domů
 • brzy
 • nahoře
 • a
 • i
 • ani
 • protože
 • když

2.
PŘÍDAVNÁ JMÉNA

6.
PŘÍSLOVCE

  8.
  SPOJKY