TOPlist
domů.gif

Slovní druhy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-

8 - 9 - 10    

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • slon
 • liška
 • učitel
 • řidič
 • sešit
 • napíše
 • troubil
 • spala
 • malujeme
 • dolepíte
 • nad
 • pod
 • za
 • u
 • proti

1.
PODSTATNÁ JMÉNA

5.
SLOVESA

  7.
  PŘEDLOŽKY