TOPlist
domů.gif

Slovní druhy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-

8 - 9 - 10    

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • hrnek
 • tužka
 • týden
 • malíř
 • kniha
 • modrý
 • malovaná
 • chutné
 • teplý
 • zelená
 • krájím
 • bouchá
 • sportoval
 • skočila
 • zavolají

1.
PODSTATNÁ JMÉNA

2.
PŘÍDAVNÁ JMÉNA

  5.
  SLOVESA