TOPlist
domů.gif

Slovní druhy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-

8 - 9 - 10    

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • hebký
 • mužský
 • ostrá
 • zlaté
 • drahá
 • staře
 • smutně
 • pomalu
 • hlasitě
 • dole
 • že
 • kdyby
 • nebo
 • protože
 • ale

2.
PŘÍDAVNÁ JMÉNA

6.
PŘÍSLOVCE

  8.
  SPOJKY