TOPlist
domů.gif

Slovní druhy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-

8 - 9 - 10    

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • za
 • od
 • nad
 • vedle
 • okolo
 • nechť
 • kéž
 • kdyby
 • mňau
 • kykyryký
 • bác
 • ouvej
 • júú

7.
PŘEDLOŽKY

9.
ČÁSTICE

  10.
  CITOSLOVCE