TOPlist
domů.gif

Slovní druhy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

-

8 - 9 - 10    

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému slovnímu druhu.
  Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • dlouhý
 • vysoké
 • růžová
 • barevné
 • letní
 • ty
 • my
 • tvůj
 • můj
 • první
 • pátý
 • sedmero
 • třikrát
 • padesát

2.
PŘÍDAVNÁ JMÉNA

3.
ZÁJMENA

  4.
  ČÍSLOVKY