piráti v hlaviččce
 •   • 
Význam slov

Význam slov

nadpis obrazek
Reklama

Slova protikladná
pexeso - slova protikladná
Slova souznačná
vyhledávání slov souznačných
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Význam slov
Žák:
- rozpozná slovo významově nadřazené ve skupině slov
- ke skupině slov přiřadí slovo významově nadřazené
- v textu najde slova příbuzná, citově zabarvenáa zdrobněliny,  vytvoří vlastní
- přiřadí správně slova stejného anebo podobného významu a  slova významu opačného
- rozpozná a uvede více významů u známých slov
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku