piráti v hlaviččce
 •   • 
Hlásková stavba slov

Hlásková stavba slov

nadpis obrazek
Reklama

Hlásková stavba slov - v opravě
určování druhů hlásek - samohlásky, souhlásky, slabikotvorné souhlásky
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Věta - slovo - slabika - hláska
Žák:
- rozeznává samohlásky, souhlásky a dvojhlásky
- zná pojem a ve slově najde slabikotvorné r,l
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku