piráti v hlaviččce
 •   • 
Věta-slova-slabika

Věta-slova-slabika

nadpis obrazek
Reklama

Dělení slov na konci řádku
vyhledávání správného dělení slova
Obrázkové druhy vět
určování druhů vět
Druhy vět
třídění vět

SLOVO A VĚTA

Věta, počet slov ve větě
počet slov ve větě, luštění obrázkových vět, skrývačky ve větách
U včeliček
určování počtu slov ve větě

DRUHY VĚT

Věta oznamovací
popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, tvoření vět

Věta tázací
popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, tvoření vět
Věta rozkazovací
popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, tvoření vět
Věta přací
popletené věty, určování druhů vět s tajenkou, tvoření vět
Příhody medvídka PÚ
určování druhů vět
Věta se skládá ze slov
řazení slov ve větě podle posloupnosti
Z pohádky do pohádky
řazení vět podle posloupnosti
Týna a její týden
hranice slov ve větě
Ať je to tak nebo tak
hranice slov ve větě
Slabikohraní
určování počtu slabik ve slově

SLABIKA A SLOVO

Počet slabik ve slově
pojmenování obrázků, přesmyčky, obrázkové rébusy

Vyťukávaná
grafický záznam délky slabiky ve slově
Slabiky
určování počtu slabik ve slově
Obrázkové věty
určování počtu slov ve větě
Kartičky - délka slabiky ve slově
určování délky slabik ve slově
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Věta - slovo - slabika - hláska
Žák:
- vyjadřuje myšlenky ústně i písemně
- určuje počet slov ve větě, na začátku věty píše velké písmeno
- rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky, písmena
- odpovídá na otázky celou větou
- rozlišuje slova ve větě a udržuje pořádek slov ve větě
- řadí věty podle děje
- řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl
- dělí slova po slabikách, dělí slova na konci řádku
 
Druhy vět
Žák:
- rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího
- ve větách oznamovacích, tázacích, rozkazovacích a přacích  píše správné interpunkční znaménko
- píše velké začátku písmeno ve větě a interpunkční znaménka  na konci věty
- moduluje melodii výpovědi podle svého záměru
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku