piráti v hlaviččce
 •   • 
Souhlásky

Souhlásky

nadpis obrazek
Reklama

V cirkuse
učíme se tvrdé slabiky
Zvědavé berušky
pravopisná cvičení s tvrdými slabikami
Letecký den
pravopisná cvičení s měkkými slabikami
Křížovkové hádanky
tvrdé a měkké souhlásky v křížovkách
Procvičujeme
pravopisná cvičení s kontrolou, psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
Pod hladinou moře
souhrnné diktáty
Motýlí louka
hravé procvičování psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
Pravopisný trenažér
doplňování y/i do slovních spojení
Výlet na safari
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
Slabiky DY - DI, TY- TI, NY - NI
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
Pravopisný trenažér - slabiky DY - DI, TY- TI, NY - NI
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Věta - slovo - slabika - hláska
Žák:
- rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek
- rozeznává samohlásky, souhlásky a dvojhlásky
- zná pojem a ve slově najde slabikotvorné r,l
- odůvodní psaní y a i po tvrdých a měkkých souhláskách
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku