piráti v hlaviččce
 •   • 
Souhlásky

Souhlásky

nadpis obrazek
Reklama

SLOVA S TVRDÝMI A MĚKKÝMI SLABIKAMI
třídění slov obsahujících tvrdou a měkkou slabiku
SLOVA S TVRDÝMI A MĚKKÝMI SLABIKAMI
třídění slov s chybějícími tvrdými a měkkými slabikami
PEXESO - TVRDÉ SLABIKY
hledání tvrdých slabik a slov s těmito slabikami
PEXESO - MĚKKÉ SLABIKY
hledání měkkých slabik a slov s těmito slabikami
SKLÁDÁME SLOVA
skládání slov s tvrdými slabikami
SKLÁDÁME SLOVA
skládání slov s měkkými slabikami
ZNÁMKOVANÉ DIKTÁTY
procvičování psaní y/i v tvrdých a měkkých souhláskách
V CIRKUSE
učíme se tvrdé slabiky
ZVĚDAVÉ BERUŠKY
pravopisná cvičení s tvrdými slabikami
LETECKÝ DEN
pravopisná cvičení s měkkými slabikami
KŘÍŽOVKOVÉ HÁDANKY
tvrdé a měkké souhlásky v křížovkách
PROCVIČUJEME
pravopisná cvičení s kontrolou, psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
VÝLET NA SAFARI
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
Slabiky DY - DI, TY- TI, NY - NI
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
PRAVOPISNÝ TRENAŽÉR - SLABIKY DY - DI, TY- TI, NY - NI
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
POD HLADINOU MOŘE
souhrnné diktáty
MOTÝLÍ LOUKA
hravé procvičování psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
PRAVOPISNÝ TRENAŽÉR
doplňování y/i do slovních spojení
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Věta - slovo - slabika - hláska
Žák:
- rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek
- rozeznává samohlásky, souhlásky a dvojhlásky
- zná pojem a ve slově najde slabikotvorné r,l
- odůvodní psaní y a i po tvrdých a měkkých souhláskách
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku