TOPlist

Tvrdé a měkké slabiky

Rozhodni, zda je ve slově tvrdá nebo měkká slabika a přiřaď jej do správné skupiny.