piráti v hlaviččce
 •   • 
Samohlásky

Samohlásky

nadpis obrazek
Reklama

Samohlásky
krátké a dlouhé samohlásky
Samohláska A
rozlišování krátké a dlouhé samohlásky a
Samohláska E
rozlišování krátké a dlouhé samohlásky e
Samohláska I
rozlišování krátké a dlouhé samohlásky i
Samohláska O
rozlišování krátké a dlouhé samohlásky o
Samohláska U
rozlišování krátké a dlouhé samohlásky u
Dvojhlásky AU, OU
rozlišování dvojhlásek
Příběhy malého Kulihráška
procvičování psaní ú - ů
Pravopisný trenažér
procvičování psaní ú - ů
Samohlásky Y
rozlišování krátké a dlouhé samohlásky y
Samohlásky a dvojhlásky
doplňování samohlásek a, e, o, dvojhlásek au, eu, ou
Známkované diktáty
procvičování psaní ú - ů
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Věta - slovo - slabika - hláska
Žák:
- rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek
- správně píše ú a ů na začátku a uvnitř slova
- rozeznává samohlásky, souhlásky a dvojhlásky
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku