TOPlist

Násobíme 4

Znovu
Vyber k obrázku správný příklad a výsledek.

Počet úkolů: z 10.
Hodnocení: