TOPlist
domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po M
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přiřaď do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • my všichni
 • umýváme
 • umyvadlo
 • mýdlo
 • myslivna
 • zamyšlení
 • vymýšlet
 • zmýlí
 • omyl
 • mýlka
 • podej mi
 • mít rád
 • mísa