TOPlist

Přídavná jména - přípona -ský, -cký

Tvoř z podstatných jmen přídavná jména, slova správně napiš.