TOPlist

Příchod Slovanů


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Příchod Slovanů na naše území
Kmeny vytlačené Slovany z našeho území
Období končící příchodem Slovanů
Období začínající příchodem Slovanů
Původní pravlast Slovanů
Společný jazyk slovanských kmenů
Příčina příchodu Slovanů na naše území
Materiál používaný ke stavbě domů
Dobytek chovaný Slovany
Člověk, který umí hospodařit na poli
Druhy pěstovaných rostlin
Způsob výroby látek
Hlavní součást oděvu
Materiál používaný k výrobě nářadí
Způsob obchodování
Opevněná sídla Slovanů
Sladidlo starých Slovanů
Ti, kdo uctívají bohy přírody
Místa osídlovaná Slovany
Seskupení rodů
Člověk mající na starosti pastvu užitkových zvířat
Člověk stojící v čele kmenů
Nejmocnější ze slovanských bohů
Druh obytné stavby
5. století n. l.
Germáni
pravěk
středověk
Ukrajina, Polsko
praslovanština
stěhování národů
dřevo,proutí,rákos
prase,koza,ovce
zemědělec
obilí, luštěniny
tkaní
košile
dřevo
výměnný obchod
hradiště
med
pohané
okolí velkých řek
kmen
pastevec
kmenový náčelník
Perun
polozemnice

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.