TOPlist
 
Poznáváme naše ptáky

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20-

zvuk

a) skřivan polní

b) kukačka obecná

c) racek chechtavý

zvuk

a) čížek lesní

 b) vrabec obecný

c) káně lesní

zvuk

a) čáp bílý

b) datel obecný

c) sýkorka uhelníček

zvuk

 a) poštolka obecná

b) orel mořský

c) špaček obecný

zvuk

a) čáp černý

 b) kos černý

c) datel černý

zvuk

a) vlaštovka obecná

 b) jiřička obecná

c) špaček obecný

zvuk

a) havran polní

 b) kos černý

c) lyska černá

zvuk

a) orel bělohlavý

 b) sova pálená

c) káně rousná

zvuk

a) skřivan polní

b) křepelka polní

c) kachna divoká

zvuk

a) sýkora modřinka

 b) sýkora parukářka

c) sojka obecná

zvuk

a) sýkora babka

b) straka obecná

c) pěnkava obecná

zvuk

a) orel skalní

b) sova pálená

c) výr velký

zvuk

a) vrabec polní

 b) skřivan polní

c) křepelka polní

>

zvuk

a) datel černý

b) bažant obecný

c) tetřev hlušec

zvuk

a) ledňáček říční

b) pěnkava obecná

c) sojka obecná

zvuk

a) sojka obecná

 b) strakapoud velký

c) sýkora modřinka

zvuk

a) vlaštovka obecná

b) kos černý

c) špaček obecný

zvuk

a) sova pálená

b) výr velký

c) orel skalní

zvuk

a) strakapoud velký

b) ledňáček říční

c) žluna zelená

zvuk

a) holub hřivnáč

b) hrdlička zahradní

c) křepelka polní