TOPlist

Stavba slova

Kliknutím označ jednotlivá písmena a ty pak společně přesuň do správných okýnek, rozlišuj předponu, kořen a příponu.