Porovnávání čísel

SESTAV PŘÍKLAD. KLIKEJ POSTUPNĚ NA HLEMÝŽDĚ S ČÍSLY A SE ZNAMÉNKY.