TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po V
a slova příbuzná


znovu


další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • vykání
 • nevykejte
 • vykáme
 • výška
 • vysočina
 • výškový
 • vytí
 • zavyl
 • vyje
 • vížka
 • povídání
 • víme to