TOPlist

Uspořádání čísel 0 - 7

Další

   Uspořádej karty s čísly od nejmenšího po největší. Přesunuj karty na bílá políčka.

Úkol byl splněn na jedničku.