TOPlist
 

Ptáci

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-  
Povrch těla
  

   Povrch těla ptáků je pokryt peřím,
   Zbarvení samičky od samečka se může lišit.


povrch těla ptáků


bažant obecný - samička a sameček


  
Stavba těla

úkol

   Ptáci se liší velikostí a zbarvením.

    


Společné znaky živočichů

1. DÝCHAJÍ

   Všichni ptáci dýchají plícemi. Při nádechu přijímají ze vzduchu kyslík  
   a vylučují oxid uhličitý.

2. ROZMNOŽUJÍ SE

   Samička naklade do hnízda vajíčka. Rodiče se při sezení na vejcích
   (zahřívají je) většinou střídají. Po určitě době sezení na vejcích se          
   z vajíček vyklubou mláďata

vajíčka ptáků se liší velikostí a zbarvením
 

 
3. MLÁĎATA ROSTOU A VYVÍJEJÍ SE

úkol

   Z vajec se líhnou mláďata. Rodiče o své potomky pečují.

   krmivá mláďata - mláďata některých ptáků se líhnou neopeřená,
   slepá, rodiče se o ně starají a nosí jim potravu. Krmivá mláďata mají
   hlavně pěvci, sovy a dravci.

mláďata papouška

vlaštovka obecná

sova

sokol stěhovavý

orel skalní

nekrmivá mláďata - mláďata se líhnou opeřená, potravu si hledají sami
 

kuřátka

husa a house

kachňátka

labuť velká

 


 
4. PŘIJÍMAJÍ POTRAVU

   Ptáci se odlišují velikostí těla, tvarem a velikostí zobáku, v délce 
   krku a typu nohy. Např. tvar a velikost zobáku se liší i podle druhu
   potravy, kterou se živí.

     (fotografie ptáka se zobrazí po kliknutí na obrázek)

                      

    

   KÁNĚ LESNÍPOŠTOLKA OBECNÁ

 

LABUŤ VELKÁ

HUSA VELKÁ

BAŽANT OBECNÝ

KŘEPELKA POLNÍ

ČÁP BÍLÝ

KUKAČKA OBECNÁ


 
5. REAGUJÍ NA ZMĚNY TEPLOTY PŘOSTŘEDÍ

úkol

   Někteří ptáci u nás celoročně zůstávají, jiní na podzim odlétají.

   ptáci stálí
   
 

kos černý

sýkorka modřinka

vrabec domácí

 

   ptáci stěhovaví

   

 

špaček obecný

vlaštovka obecná

labuť velká

 

 


 
6. POHYBUJÍ SE A SVÉ OKOLÍ VNÍMAJÍ SMYSLY

Charakteristickým pohybem ptáků je let. Jen málo ptáků neumí létat :
 

 

 

 

tučňák císařský

 

pštros dvouprstý

 

Dravec        

 Zrak je pro ptáky nejdůležitějším smyslem. Ptačí oko je  nejdokonalejší, s jakým se lze u obratlovců setkat.
 Barevné vidění mají ptáci daleko  dokonalejší než lidé.

 Draví ptáci jsou schopni zaznamenat v krajině pohyb až
  na 2 kilometry, sokol dokonce až na 6 kilometrů.
Však se také říká,
  že má někdo oči jako sokol nebo jako ostříž.

  Sova má oči asi stokrát citlivější na světlo než člověk a to jí umožňuje
  noční vidění.