TOPlist

Obojživelníci

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-   Obojživelníci patří mezi studenokrevné obratlovce.
   Jsou to živočichové, kteří mohou žít ve vodě i na souši.

   Mezi obojživelníky patří :

 ŽÁBY ČOLCI MLOCI

rosnička zelená

čolek obecný

mlok skvrnitý

bezocasí obojživelníci

ocasatí obojživelníci

                   Povrch těla

   Povrch těla obojživelníků je pokryto vlhkou, holou kůží bez šupin,   
   chlupů. Kůže obsahuje velké množství slizových žláz. Sliz udržuje
   pokožku stále vlhkou a zabraňuje tak vyschnutí živočicha.

 


 

Stavba těla

úkol

    


Společné znaky živočichů - obojživelníci
 

1. ROZMNOŽUJÍ SE

 


vajíčka různých druhů žab
Samička naklade velké množství vajíček  
do vody.

 Vajíčka obojživelníků nejsou chráněna jako třeba u plazů kožovitou nebo u ptáků vápenitou skořápkou. Jsou obalena rosolovitou hmotou, která chrání vajíčka před vyschnutím.

 

 


 

2. MLÁĎATA ROSTOU A VYVÍJEJÍ SE

úkol


 životní cyklus žab - animovaná ukázka
 Z vajíček se líhnou pulci.

 Pulci nejsou příliš podobní dospělým  jedincům, spíše se podobají malým  rybkám. Ve vodě se pohybují pomocí  ocásku, dýchají žábrami.

 Později pulcům narostou nohy,
 ve většině případů narůstají nejprve  zadní, pouze mlokům se vyvíjí  napřed přední. Postupně jim mizí  žábryvyvíjí se plíce.

   Po skončení vývoje vylézají dospělí jedinci z vody.
   Většina druhů žab potřebuje k přežití vodu nebo alespoň vlhké
   prostředí, nepobývá ve vodě trvale.

   Jen málo druhů obojživelníků má vyvinutou péči o potomstvo.


 

3. DÝCHAJÍ

 


 Vylíhlí pulci dýchají žábrami.  Postupně jim mizí žábra
 a vyvíjejí se plíce.
 
 Dospělí jedinci dýchají plícemi
,
 ale také celým povrchem těla.

 


 

4. PŘIJÍMAJÍ POTRAVU

 


   Pulci jsou většinou býložraví (živí se vodními rostlinami...)

   Všichni známí obojživelníci jsou masožraví. Živí se různými druhy
   bezobratlých živočichů. Velké druhy žab loví i drobné obratlovce.

   Na souši loví většina obojživelníků pomocí jazyka, který je lepkavý
   a žáby ho dovedou hbitě vymrštit.
 

5. REAGUJÍ NA ZMĚNY TEPLOTY PROSTŘEDÍ

 

  Mnozí obojživelníci jsou aktivní v noci,
  den tráví v úkrytu. Vyhýbají se tak vyšším
  denním teplotám a možnosti napadení
  svými přirozenými nepřáteli.


  V zimě obojživelníci nejsou aktivní
  a nepřijímají potravu. Někteří přezimují
  zahrabáni v bahně
na dně vody, někteří
  vyhledávají úkryty na souši
.

 

6. POHYBUJÍ SE

 
 
    Žába se pohybuje po souši pomocí   přískoků a skoků, které provádí pomocí   silných zadních nohou.
  Nejdelší zaznamenaný skok žáby
  na souši byl 5 metrů.


  Ve vodním prostředí žába využívá plavací techniku zadních končetin,   kdy je postupně dává k sobě a odtahuje podobně jako plavci typu prsa.