TOPlist

Význam vyjmenovaných slov po V


Přiřaď k informacím správná vyjmenovaná slova

oslovit více osob
dosahující velké výšky
vydávat pronikavý, táhlý hlas
vysokým hlasem hlasitě vykřikovat
navykat si na něco jiného
drcení potravy nebo hmoty zuby
velká lasicovitá vodní šelma
velký noční pták
velmi hubené dítě
rámus, křik
velká teplota, žár
vy
vysoký
výt
výskat
zvykat
žvýkat
vydra
výr
vyžle
povyk
výheň

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.