TOPlist

domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po S
a slova příbuzná


znovu

sipka.gif
další

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • synek
 • synáček
 • synovec
 • dosyta
 • nasycený
 • sytá
 • syreček
 • sýrový
 • sýrárna
 • sirka
 • usínat
 • žlutá síra