TOPlist
 

Ryby

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-


 


Povrch těla

   Povrch těla ryb je pokryt kůží zpravidla se šupinami.
    Prostředí, ve kterém žijí

   Ryby jsou přizpůsobeny životu ve vodě. Obývají sladké i slané vody. 

      sladkovodní ryby

kapr obecný

cejn velký

lín obecný

úhoř říční

candát obecný

      mořské ryby

makrela

treska obecná

sleď obecný

sardinka obecná

mečoun obecný

Společné znaky živočichů - ryby

1. DÝCHAJÍ

   Ryby nedýchají plícemi, ale žábrami. Ty jím umožňují přijímat kyslík  
   rozpuštěný ve vodě
.

 

   Ryba během nádechu otevře ústa a vpustí vodu do ústního otvoru.
   Během výdechu ústa zavře a otevře skřele (otvory za hlavou).
   Dýchání ryby můžeme velice dobře pozorovat, protože ryba ústa            
   a skřele pravidelně otevírá a zavírá.Voda prochází přes vnitřní žábry.   
   Díky tomuto orgánu může kyslík ve vodě přecházet do ryby.


2. ROZMNOŽUJÍ SE

   Ryby se rozmnožují třením - samice vypouští do vody jikry (vajíčka),
   samec je zaplavuje mlíčím (spermie).

  


 

3. MLÁĎATA ROSTOU A VYVÍJEJÍ SE

 

   Z jiker se vylíhne rybí plůdek - malé rybky. Většina druhů ryb o své
   potomky nepečuje.

 


 

4. PŘIJÍMAJÍ POTRAVU

úkol

   Podle druhu potravy, můžeme ryby rozdělit na :

(obrázky můžeš libovolně přesunovat - v prohlížeči IE)

  dravé ryby

býložravé a všežravé ryby  

OKOUN ŘÍČNÍCANDÁT OBECNÝŠTIKA OBECNÁBOLEN DRAVÝSUMEC VELKÝÚHOŘ ŘÍČNÍ

AMUR BÍLÝLIPAN PODHORNÍCEJN VELKÝ

KARAS OBECNÝPERLÍN OSTROBŘICHÝKAPR OBECNÝ


5. CHOVÁNÍ PŘI ZMĚNĚ TEPLOTY PROSTŘEDÍ

    Co dělají ryby v zimě? Na podzim se postupně se snižováním teploty 
   snižuje také metabolismus ryb. Kapr starší dvou let přestane ve vodě
   pod 10oC přijímat potravu a začíná si do dna vytloukat lože, ve kterém
   přežije až do jarního období. To lože v bahně je poměrně velká jáma,
   prohlubeň, do které se ryby vedle sebe naskládají. 
6. POHYBUJÍ SE A SVÉ OKOLÍ VNÍMAJÍ SMYSLY

   Ryby se ve vodě pohybují plaváním.

Zrak je pro většinu denním ryb velmi důležitým smyslem. Je využíván k orientaci v prostoru, vyhledávání potravy, odhalování nebezpečí i pro komunikaci s jedinci vlastního druhu.
Čich slouží nejen k vyhledávání potravy (ve spolupráci s chutí),            ale i k dalším účelům, jako je odhalování nebezpečí, vyhledávání partnera, udržování hejna atd.
Chuť -  chuťové pohárky jsou u ryb  umístěny nejen v dutině ústní,      ale i na částech vnějšího povrchu těla, jako jsou pysky, vousky či ploutve. U některých sumců a kaprovitých jsou chuťové pohárky rozprostřeny po povrchu celého těla.

Hmat tzv. postranní čára je zvláštní smyslový orgán nacházející se na boku ryby, má velký význam pro pohyb ryb v kalné vodě - umožňuje hmatové vjemy.