TOPlist

Význam vyjmenovaných slov po P


Přiřaď k informacím správné odpovědi

povýšenost, přílišné sebevědomí, samolibost
obal na ukládání a přepravu předmětů
část úst nebo tlamy, ret
malý létající hmyzožravý savec
beznohý plaz podobný hadu
jemný prášek v prašníku rostliny
rohovité zakončení prstů některých savců
vrávoravě se pohybovat, zakopávat
lesknout se, zářit
přemýšlet o své vině, mít výčitky svědomí
nést trest za své chyby, trpět
vytrvalá bylina tvořící trsy
červenat se, rdít se
čechrat si peří
pýcha
pytel
pysk
netopýr
slepýš
pyl
kopyto
klopýtat
třpytit se
zpytovat
pykat
pýr
pýřit se
čepýřit se

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.