TOPlist

Počítáme do 4

Znovu

   Urči počet předmětů na obrázku.

Počet úkolů: z 10.
Hodnocení: