TOPlist

    domů.gif

Tvary vyjmenovaných slov po Z
a slova příbuzná


znovu
  

  Přemísti kartičky z levého sloupce ke správnému vyjmenovanému
  slovu. Pokud se kartička zbarví zeleně, slovo je přiřazeno správně.
  Slova, která mezi ostatní nepatří, přemísti do "koše".

ZAŘAĎ SPRÁVNĚ TATO SLOVA

 • brzy se vrať
 • jazykové
 • jazykových
 • cizojazyčná
 • ozývala se
 • nevyzývají
 • vyzýváme
 • na Ruzyni
 • ruzyňské
 • brzičko
 • zívá únavou
 • nezívej